top of page

דירה שעברה מהפך

צילום: ענבל שינברגר

פרויקט שנעשה עבור משפחה שבבנין בו גרו בוצעו הרחבה של מרפסות. בעלי הבית רצו באותה הזדמנות להפוך את דירתם הישנה לדירה מעוצבת בהירה ומזמינה. הרצון היה לקרב את המטבח לסלון וכך יהפוך לחלק מההתרחשויות בסלון וספריית ספרי הקודש תהווה את מרכז הבית בשסתות. לפיכך היה צורך לבצע מהפך תכנוני ועיצובי בדירה.  

bottom of page