בית בשפלה

צילום: ענבל שינברגר

בית בין קומה אחת המשלב עץ בחללים שונים בבית

© 2017 By Sigal Litvak

. mail: sigal@litvak-design.com  סיגל ליטבק מעצבת פנים :  נייד: 052-8585179