מיני פנטהאוז בשילוב יחידה

צילום: זאב בייץ 

© 2017 By Sigal Litvak

. mail: sigal@litvak-design.com  סיגל ליטבק מעצבת פנים :  נייד: 052-8585179